nativity scene


Xi Links Importanti

Bliet Imsemmija fil-Bibja.


Tagħrif fuq xi Bliet jew Postijiet imsemmija fil-Bibja
Meħudin mil-Ktieb "Sacred Places of the Bible"
Maqlubin għal Malti min Mario Lombardi.1. Ġenna ta' l-Art.


Meta Alla ħalaq lil Adam u lil Eva, poġġiehom fi ġnien kbir li aħna insejħulu “Ġenna ta’ l-Art”, jew il-Ġnien tal-Eden. Dan it-tagħrif insibuh fil-Ktieb tal-Ġenesis Kap 1-2. Imma fejn kienet il-Ġenna ta’ l-Art,........... kompli aqra

2. Il-Muntanja Arart


L-imġieba ħażina ta Adam u Eva baqgħet tiġġenera u tikber minn ġenerazzjoni għall-oħra, tant, li l-ħażen u l-korruzzjoni kienu dejjem jiżdiedu. Meta il-ħażen wasal f’livell għoli, Alla daħal biex jintervieni Hu............. kompli aqra

3. Babilonja.


Babilonja kienet saltna kbira fin-nofsinhar ta’ Mesapotanja, li tinsab bejn ix-xmara Tigris u x-xmara Ewfrate, fin-nofsinhar ta’ dik li llum insejħulha Iraq. Il-belt, li kien ukoll jisimha Babilonja, (bil-Lhudi Babel), kompli aqra

4. Sodoma u Gamorra.


Aħna smajna bil-bliet ta’ Sodoma u Gomorra. Imma x’kienet ir-ra#289;uni li #289;ew ikkastigati b’xita ta’ nar u kubrit, forsi ma nafux. Fil-#288;en 19:24, Insibu li kien l-omosesswalità id-dnub prinċipali. Imma mhux biss. kompli aqra

5. Sikem - Shechem.


l-Art ta’ Sikem Tissemma fil-Ġenesi meta Abram telaq art twelidu f’Haran, u ivvjaġġa, fuq ordni ta’ Alla lejn l-Art ta’ Kangħan, liema art, Alla wiegħedha lilu u lid-dixxendenti tiegħu. Abram, allura, ippakkja kull ma kellu, bil-familja, is-sefturi u telaq lejn il-lbiċ,......... kompli aqra

6. Simaj.


Is-Sinaj tissemma ħafna meta Alla sema’ it-talb ta’ Mosè biex jeħles lil Poplu Lhudi mill-jasar ta’ L-Eġittu, fejn il-poplu kien qiegħed ibagħti ħafna. Il-poplu Lhudi kien jgħodd mas-600,000 raġel, barra in-nisa u t-tfal. Ara x’forza ta’ xogħol kellu Farawni........ kompli aqra

7. Betlehem.


Il-belt ta’ Betlehem tissemma bi prominenza fil-Ktieb ta’ Samwel (Sam. 17:12): Meta Samwel il-Profeta, telaq lejn Betlehem biex jidlek lil David li kien għadu żagħżugħ, bħala sultan. (Sam. 16:4-13).

Barra minn hekk. Il-Profeta Mikea, kompla jgħolli l-Belt ta’ Betlehem billi ħabbar: “Betlehem, Efrata,........ kompli aqra

8. Nazaret.


Nażaret ma tantx kellha x’toffri fl-istorja Lhudija. Infatti meta Filippu qal lil Nathanael li ltaqgħu mal-Messija, dan wieġbu: “jista joħroġ xi ħaġa tajba minn Nazaret?” (Gw: 1.46). Nażaret qiegħda nofs triq bejn l’Eġittu u r-reġjun tal-Mesapotanji u viċin il-Baħar Mediterran. B’danakollu Nażaret ma kienitx belt li tagħmel kummerċ kbir. Dak iż-żmien Nażaret kellha popolazzjoni ta xi elf u ħames mitt ruħ. kompli aqra

  • 7. Betlehem
  • għal aktar tafħrif
  • 8. Nazaret
  • għal aktar tafħrif
  • 9. It-Tempju ta' Ġerusalem
  • għal aktar tafħrif
  • 10. L-Għolja taż-Żebbuġ
  • għal aktar tafħrif
  • Being developed