nativity scene


Xi Links Importanti

Bliet Imsemmija fil-Bibja.


Tagħrif fuq xi Bliet jew Postijiet imsemmija fil-Bibja
Meħudin mil-Ktieb "Sacred Places of the Bible"
Maqlubin għal Malti min Mario Lombardi.1. Ġenna ta' l-Art.


Meta Alla ħalaq lil Adam u lil Eva, poġġiehom fi ġnien kbir li aħna insejħulu “Ġenna ta’ l-Art”, jew il-Ġnien tal-Eden. Dan it-tagħrif insibuh fil-Ktieb tal-Ġenesis Kap 1-2. Imma fejn kienet il-Ġenna ta’ l-Art,........... kompli aqra

2. Il-Muntanja Arart


L-imġieba ħażina ta Adam u Eva baqgħet tiġġenera u tikber minn ġenerazzjoni għall-oħra, tant, li l-ħażen u l-korruzzjoni kienu dejjem jiżdiedu. Meta il-ħażen wasal f’livell għoli, Alla daħal biex jintervieni Hu............. kompli aqra

3. Babilonja.


Babilonja kienet saltna kbira fin-nofsinhar ta’ Mesapotanja, li tinsab bejn ix-xmara Tigris u x-xmara Ewfrate, fin-nofsinhar ta’ dik li llum insejħulha Iraq. Il-belt, li kien ukoll jisimha Babilonja, (bil-Lhudi Babel), kompli aqra

4. Sodoma u Gamorra.


Aħna smajna bil-bliet ta’ Sodoma u Gomorra. Imma x’kienet ir-ra#289;uni li #289;ew ikkastigati b’xita ta’ nar u kubrit, forsi ma nafux. Fil-#288;en 19:24, Insibu li kien l-omosesswalità id-dnub prinċipali. Imma mhux biss. kompli aqra

 • 3. Babilonja
 • għal aktar tafħrif
 • 4. Sodoma u Gamorra
 • għal aktar tafħrif
 • 5. Sikem
 • għal aktar tafħrif
 • 6. Sinai
 • għal aktar tafħrif
 • 7. Betlehem
 • għal aktar tafħrif
 • 8. Nazaret
 • għal aktar tafħrif
 • 9. It-Tempju ta' Ġerusalem
 • għal aktar tafħrif
 • 10. L-Għolja taż-Żebbuġ
 • għal aktar tafħrif
 • Being developed