nativity scene


Xi Links Importanti

Bliet Imsemmija fil-Bibja.


Tagħrif fuq xi Bliet jew Postijiet imsemmija fil-Bibja
Meħudin mil-Ktieb "Sacred Places of the Bible
Maqlubin għal Malti min Mario Lombardi.Sikem - Shechem
l-Art ta Sikem Tissemma fil-Ġenesi meta Abram telaq art twelidu fHaran, u ivvjaġġa, fuq ordni ta Alla lejn l-Art ta Kangħan, liema art, Alla wiegħedha lilu u lid-dixxendenti tiegħu. Abram, allura, ippakkja kull ma kellu, bil-familja, is-sefturi u telaq lejn il-lbiċ, lejn is-siġra ta Mori, li kienet meqjusa bħala Santwarju. Sikem kienet tinsab bejn il-muntanji Ebal u Gariżim. Hemm, Alla deher lil Abram u ġedded il-wegħda tiegħu li jati l-Art ta Kangħan lid-dixxendenti tiegħu. Abram seta jara bgħajnejh dik l-immensit ta art view of Sikem għammiela u bħafna opportunitajiet. Hemm, Abram bena artal biex ikun ta tifkira għad-dixxendenti tiegħu. Hemmekk, Ġakobb, in-neputi ta Abram, bena altar għalih innifsu (Gen 33: 18-20) fejn difen lil Missieru Ġużeppi. (Ġożpw 24:32) Wara li Ġożw, is-suċċessur ta Mos, Daħħal l-Israeliti fl-Art Imwegħda, Hu laqqa fSikem lil mexxejja tat-tribujiet u ġedded il-patt ta Israel ma Alla. (Ġożw 24: 1-27). L-isem ta Sikem, illum Tell Balata u tinsab fil-punent ta-Palestina, xi erbgħin mil il bogħod lejn it-tramuntana ta Ġerusalemm. (Tell tfisser muntanja bil-Lhudi)


Sikem fil-Bibbja
U ħarġu biex imorru fl-Art ta Kangħan u waslu fArt Kangħan u Abram qasam l-art sas-santwarju ta Sikem sal-balluta ta Mori .... (Ġen 12: 5-6)


nazareth

Nażaret


Il-muntanja Arart

Il-Muntanja Arart


babylon

Babilonja