nativity scene


Xi Links Importanti


Teodoru
Arċisqof ta' Mopswestja.

Teodoru - Archisqof ta' Mopswestja

Twielet c350CA Antioch, Syria
Miet c428CA


Sant Efrem
Duttur u Konfessur tal-Knisja.

Sant Efrem

Twielet 306 Nisibis, Turkija
Miet 9 ta' Ġunju 373, Edessa Turkija
Festa 9 ta' Ġunju


Istitut Agostinjan.
Ċentru ta' Studji Agostinjani
u Patristiċi kif ukoll
The City of God Seminar.

Direttur: Revd. Prof. Salvino Caruana OSA
Dar San Ġużepp,
38, Gwardamangia Hill, Pieta. PTA 1318

Email: caruana.salvino@gmail.com - Mob: 79294177
segreterija: Ms Antoinette Borg - Email: toineborg@onvol.net - Mob: 99450099


Sena Akkademika 2019 - 2020.

Kors tal-Poplu (Augustine for all)

L-Istqarrijiet ta' S. Wistin

1. Il-Ġimgħa, 11 t’Ottubru 2019 (6.00 – 7.00pm)
Ftuh tas-Sena Akkademika 2019 – 2020
Quddiesa Konċelebrata
Imexxi P. Leslie Gatt OSA, Provinċjal
2. Il-Ġimgħa, 18 t’Ottubru 2019 (5.45 – 7.00pm)
(Reġistrazzjoni)
L-Istqarrijiet – Daħla
3. Il-Ġimgħa, 25 t’Ottubru 2019 (6.00 – 7.00pm)
L-Istqarrijiet. L-1 ktieb:
daqsxejn ta’ tifel u midneb kbir li kont (1, 12)
4. ,Il-Ġimgħa, 1 ta’ Novembru 2019 (6.00 – 7.00pm)
L-Istqarrijiet. It-2 ktieb:
X’kien il-hena tiegħi ħlief li nħobb u nkun maħbub (2, 1)
5. Il-Ġimgħa, 8 ta’ Novembru 2019 (6.00 – 7.00pm)
L-Istqarrijiet. It-3 ktieb:
Jien l-imsejken f’dak iż-żmien kont inħobb nitnikket u nfittex fuqiex nitnikket (3, 2)
6. Il-Ġimgħa, 15 ta’ Novembru 2019 (6.00 – 7.00pm)
L-Istqarrijiet. Ir-4 ktieb:
In-niket firixli dalma fuq qalbi, inħares fejn inħares kont nilmaħ ilmewt (4, 4)
7. Il-Ġimgħa, 22 ta’ Novembru 2019 (6.00 – 7.00pm)
L-Istqarrijiet. Il-5 ktieb:
F’dik il-medda ta’ kważi ħames snin li matulhom b’moħħi mxerred tajt widen għall-Manikej (5, 6)
8. Il-Ġimgħa, 29 ta’ Novembru 2019 (6.15pm)
u L-Erbgha, 27 ta' Novembru 2019 (7.00pm)

Annual Saint Augustine Lecture 2019
Dettalji aktar l-isfet wara dan il-programm
9. Il-Ġimgħa, 6 ta’ Diċembru 2019 (6.00 – 7.00pm)
L-Istqarrijiet. Is-6 ktieb:
Kont miklub għall-unuri, għall-qligħ, għaż-żwieġ, u int kont tidħak bija (6, 6)
- Il-Ġimgħa, 3 ta’ Jannar 2020 (7.00 – 8pm)
It-tnedija tal-ktieb (Festschrift)
Dettalji aktar l-isfet wara dan il-programm
10. Il-Ġimgħa, 10 ta’ Jannar 2020 (6.00 – 7.00pm)
L-Istqarrijiet. Is-7 ktieb:
Żgħożiti bil-ħażen u l-faħx tagħha kienet issa mejta u bdejt insir raġel magħmul (7,1)
11. Il-Ġimgħa, 17 ta’ Jannar 2020 (6.00 – 7.00pm)
L-Istqarrijiet. It-8 ktieb:
Agħtini s-safa u r-rażan, iżda mhux issa (8, 7)
12. Il-Ġimgħa, 24 ta’ Jannar 2020 (6.00 – 7.00pm)
L-Istqarrijiet. Id-9 ktieb:
U dan kollu ġara meta ma bqajtx irrid dak li ridt jien, u bdejt irrid dak li trid Int (9, 1)
13. Il-Ġimgħa, 31 ta’ Jannar 2020 (6.00 – 7.00pm)
L-Istqarrijiet. L-10 ktieb:
Ġa għidtlek x’ġid nistenna minn dawn l-Istqarrijiet tiegħi (10, 2)
14. Il-Ġimgħa, 7 ta’ Frar 2020 (6.00 – 7.00pm)
L-Istqarrijiet. Il-ktieb 11:
Irrid noffrilek b’sagrifiċċju s-servizz ta’ moħħi u lsieni: imma inti agħtini x’noffrilek
(Da quod iubes, et iube quod uis) (11, 2)
15. Il-Ġimgħa, 14 ta’ Frar 2020 (6.00 – 7.00pm)
L-Istqarrijiet. Il-ktieb 12:
O Verità, dawl ta’ qalbi, tħallix id-dlamijiet tiegħi jkellmuni (12, 10)
16. Il-Ġimgħa, 21ta’ Frar 2020 sal-Ħadd 23 ta Frar 2020
Seminar/LIVE-IN
L-Istqarrijiet. Il-ktieb13
Insejjaħlek, Alla tiegħi, tjieba tiegħi, li ħlaqtni u ma nsejtx
lil min nesa lilek (13, 1)
17. Il-Ġimgħa, 28 ta’ Frar 2020
JUM IL-GRADWAZZJONI
Iqassam iċ-Ċertifikat ta’ Attendenza
Revdu Dr John Berry
Dekan, Fakultà tat-Teoloġija tal-Università ta’ Malta

Fis-6.15pm Fl-Istitut Agostinjan

Sena Akkademika 2019 - 2020

Il-lezzjonijiet sejrin jingħataw minn għalliema
mill-Fakulta' tal-Universita' ta’ Malta
Il-ħlas hu ta’ €25 (koppja €45)
Jinkludi l-lectures kollha, il-waqfiet kafe’/te eċċ,
iċ-Ċertifikat ta’ Attendenza, u n-noti.
Tinghata B’XEJN kopja tal-Istqarrijiet (bil-Malti)


It-22 Edizzjoni tal-
Annual Saint Augustine Lecture
2019.

Dr. Martijn Boven

Dr Martijn Boven (Groningen, Olanda)
Fl-Istitut Agostinjan dwar:
The splintered mind: Augustine’s ingenious
response to the problem of time

L-Erbgħa, 27 ta’ Novembru 2019

Annual Saint Augustine Lecture 2019
fl-Universita' ta’ Malta fis-7.00pm
fil-GateWay Hall E
Dr Boven jitħadded dwar:
The threefold present: how Augustine re-invented time


It-Tnedija tal-Ktieb - Festschrift

Patri Salvino Caruana

Il-Ġimgħa, 3 ta’ Jannar 2020 (7.00 – 8pm)
Non laborat qui amat.

Studies in honor of
Revd Professor Salvino Caruana OSA at Seventy (1949-2019).
Augustinian Province – Malta, 2020


Programm:

festschrift

Diskors mir-Revdmu Mons Professur Hector Scerri.
Viċi-Dekan tal-Fakulta' tat-Teoloġija
tal-Universita' ta’ Malta,
u Membru tal-Bord tal-Istitut Agostinjan.

Kan. Dr. J. Farrugia u Andre’ P. Debattista
Fis-Sala tal-Istitut Agostinjan – Pieta'
Jagħlaq is-serata il-WRP Leslie Gatt OSA -Provinċjal
lil kull min ikun preżenti għat-tnedija tal-ktieb tingħata
kopja għal offerta ta’ €25, wara jinxtara ghall-€30

Kulhadd mistieden – dħul b’xejn
wara riċeviment għal għeluq is-70 sena ta’ P. Salvinu


San Ġwann Grisostmo

San Gwann grisostmu

Isqof u Duttur
tal-Knisja
Arċisqof ta' Constantinopli
Twielet Antioch
fit-349
Miet Omana in Pontius fil-409
Festa 13 ta' Settembru


Melito of Sardis

Melito of Sardis

Isqof ta' Sardis"
Apoloġista
miet c180AD
Festa 1 ta' AprilSan Ċirillu ta' Ġerusalemm

San Cirillu ta' Gerusalem

Isqof, Konfessur u Duttur tal-Knisja
twielet c313CA
miet c386CA
Venerat fil-Knisja Orjentali


San Ambroġ
Isqof ta' Milan

San Ambrog - Isqof ta' Milan

Isqof, Konfessur u Duttur tal-Knisja
twielet c339CA Trier Ġermanja
miet c397CA Milan
Festa 7 ta' Diċembru


San Girgor Nazjanzenu

San Girgor Nazjanzenu

Isqof, Teologu u Duttur tal-Knisja
twielet 329CA Arianzum, Cappadocia
miet 390CA Milan
Festa 2 ta' Jannar


Santu Wistin
Isqof ta' Hippo

Santu Wistin - Isqof ta' Hippo

Isqof, Duttur tal-Knisja
twielet 13 ta' Novembru 354CA - Thagaste
miet 28 ta' Awwissu 430CA - Hippo Regius
Festa 28 ta' Awwissu


San Ċiprijanu

San Ciprijanu

Twielet c 200-210 CA, Certagini
Miet 14 ta' Settembru 258 CA
Festa 16 ta' Settembru.


San Pietru Krisologu
Isqof, Duttur u Konfessur tal-Knisja.

San Pietru Krisologu

Twielet c 380 CA, Imola
Miet 31 ta' Diċembru 450 CA
Festa 4 ta' Diċembru.