nativity scene


Xi Links Importanti

Ħinijiet tal-Quddies
fil-Parroċċi ta' l-Unita.


Ħinijiet tal-Quddies
fil-Parroċċa Sant'Elena
u l-Unita 3


Fil-Parroċċa

Front view of St Helen Basilika

Bażilika

Prepostu/Arċipriet: Mons. Paul Carmel Vella

Nhar ta' xogħol: 6.00am, 7.00am, 8.30am, 6.30pm
Is-Sibt: 5.30pm, 6.30pm
Il-Ħadd u Festi: 6.00am, 7.00am, 8.00am, 9.15am, 10.30am, 12.00am, 6.30pm,
Kull Tieni Ħadd 4.30pm - Quddiesa bis-sagrament tal-Magħmudija

Festi Preposiatali

Epifanija: 7 ta' Jannar 2018
L-Għid il-Kbir:1 ta' April 2018.
Santu Kruċ:3 ta' Mejju 2018.
Corpus:3 ta' Ġunju 2018.
Santa Liena:19 ta' Awwissu 2018.
Milied:25 ta' Diċembru 2018.

San Franġisk ta' Assisi

Triq l-Imsida. Tel:21441928, 21446465, Fax:21490156.

Guardjan/Rettur: Patri Joseph Mamo O.F.M. Conv. 99457234

Nhar ta' xogħol: 6.30am, 7.30am, 6.30pm
Il-Ħadd u Festi: 6.30am, 8.00am, 9.30am, 11.00am, 6.30pm,
Festi Pubbliċi(reliġjużi biss): 6.30am, 7.30am, 8.30am, 6.30pm

Għaqdiet: Abbatini; Kor San Franġisk; Ordni Franġiskan Sekular; Grupp Nisa Santa Klara.

Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni (ĊAK) - Emmaus. 21498343, info@cakmalta.org.

Purċissjonijiet: Sant'Antnin ta' Padova - 27 ta' Mejju 2018.

Kwaranturi: wara l-Għid


Verġni Maria Għajnuna tal-Insara.

Oratorju San Duminku Savio

Triq San Ġiljan, Birkirkara BKR2806, Tel: 21441917.

Rettur: Patri Martin Cilia MSSP - Mob. 99489462

Nhar ta' xogħol: 7.00am, 6.30pm. (Sajf 7.00pm)
Is-Sibt: 7.00am, 6.00pm, 7.30pm
Il-Ħadd u Festi: 7.30am, 10.30am

Qrar: Esperjenza ta' maħfra L-ewwel Erbgħa tax-xahar fis-7.15pm.

Irtir tar-Randan. 18 ta' Frar 2018 mid-9.30am sas-1.00pm

Irtir tal-Avvent. 26 ta' Novembru 2018 mid-9.30am sas-1.00pm.

Katekeżi Bibblika: L-ewwel Tnejn tax-xahar fis-7.15pm.

Korsijiet: It-tlieta fis-7.30pm sad 9.00pm.

Talb tas-Salmi: Il-Ġimgħa tal-Avvent u tar-Randan fis-6.00pm u Adorazzjoni tas-Salib fit-8.30pm fir-Randan biss.

Dutrina tat-Tfal: It-Tnejn u l-Ħamis mill-5.15pm sas-6.15pm.

Grupp taż-żgħażagħ: il-Ġimgħa fis-7.45pm. Kull l-ewwel Ġimgħa tax-xahar Quddiesa taż-żgħażagħ

Gruppi: Komunita` tal-Oratorju, Komunita` Lajċi MSSP, Alpha Kors: jibda id-19 ta' April 2018.

Festa: 1 ta' Lulju 2018.


A front view of Madonna tal-Herba Santuary

Santwarju Madonna tal-Ħerba.

Triq tal-Ħerba - 21499485.

Rettur: Prepostu Mons. Paul Carmel Vella. 21444725 - 99464343
Persuna nkarigata: Twanny Muscat - 99341012

Is-Santwarju jkun Miftuħ - It-Tnejn, Tlieta u l-Ħamis:,
7.00am - 10.00am, 4.15pm - 7.00pm
L-Erbgħa, il-Ġimgħa u s-Sibt:
7.00am - 11.00am, 4.15pm - 7.00pm
Il-Ħadd 7.00am - 100am

Rużarju: 8.30am

Quddies: Mit-Tnejn sas-Sibt: 9.00am

Adorazzjoni
Kull tieni Erbgħa tax-Xahar: 10.00am - 11.00am
Ejja iftaħ Qalbek. Kull nhar ta' Erbgħa mis-7.00-8.00pm.

Festa Madonna tal-Ħerba. L-Ewwel Ħadd ta' Awwissu.


facade tal-Vitorja Church

Tal-Vitorja

Triq il-Vitorja - 21440416.

Rettur: Kan. Dun. Charles Gauci - 99476989

Mit-Tnejn sas-Sibt: 7.00am, 6.00pm
Il-Ħdud u Festi: 7.00am,

Festa tal-Vitorja: 23 ta' Sattembru 2018.


The facade of St. Rokku Church

Santu Rokku

Triq Santu Rokku - 21440146, 99705962.

Rettur: Prep. Arċ. Mons. Paul Carmel Vella 21444725 - 99464343
Amministratur: John Tonna - 21440146 - 99705962

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa:10.00am**, 5.30pm, 7.00pm***
Is-Sibt: 5.00pm
Il-Ħadd u Festi: 8.30am - 10.00am

**Il-Ħamis biss
***Nhar ta' Ħamis bejn 1 ta' Frar sas-17 ta' Mejju

Festi. San Bastjan - 20 ta' Jannar 2018: Santu Rokku - 16 ta' Awwissu 2018: Purċissjoni S. Rita - 17 ta' Mejju 2018; Santa Rita - 22 ta' Mejju 2018: Qalb ta' Ġesu - 1 ta' Ġunju 2018: Madonna tal-Grazzji - 12 ta' Setteembru 2018:


facade san pawl tal-wied

San Pawl tal-Wied

Triq il-Wied.

Rettur: Kan Kanċillier Nicholas J.Doublet - 79539195

Ġrnet Ferjali: 7.15am, 7.20pm
Is-Sibt filgħaxija: 7.20pm
Il-Ħadd u Festi: 7.30am u Quddiesa forma straordinarja fis-7.00pm.

Rużarju Kuljum: 6.55pm

Festi: Konversjoni ta' San Pawl - 28 ta' Jannar 2018: Qalb ta' Ġesu' - 15 ta' Ġunju 2018 (bi tridu u adorazzjoni): Santa Marija Goretti - 6 ta' Lulju 2018.


facade of St. Anthony Church

Sant Antnin u Santa Katarina

Triq il-Kbira.

Rettur: Kan. Leonard Mintoff, - 99221960

Mit-Tnejn sas-Sibt: 9.30am

Adorazzjoni Ewkaristika: "Ibqa Magħna Mulej"
Mit-Tnejn sas-Sibt: 7.00am-12.00 u mill-4pm sat-8.30pm

Rużarju Kuljum fit-8pm quddiem Ġesu' Sagramentat espost.

Festa: Sant Antnin ta' Padova - 13 ta' Ġunju 2018.
Kappella Mater Dei.

Sptar Mater Dei, Triq tal-Qroqq, Msida MSD 2090 - 25456870

Mit-Tnejn sal-Gimgħa. 6.30am, 7.00am, 12.00pm
Is-Sibt. 6.30am, 7.00am, 7.00pm
Ħdud u Festi Kmandati: 6.30am, 7.15am, 12.00pmĊelebrazzjonijiet oħra fil-Bażilka

RUŻARJU
Mit-Tnejn sal-Gimgħa - fit-8.15am u fis-6.00pm
Is-Sibt - fit-8.00am u fil-5.00pm
Il-Ħadd - fis-5.45pm

VIA SAGRA
Kull nhar ta' Ġimgħa fis 7.00pm. u tul ir-Randan.

LAUDI - Tifħir ta' sbieħ il-Jum
Kuljum fis-6.30am u l-Ħadd fid-8.45am.
Matul iż-żmien tal-Avvent u r-Randan fil-6.00am fis-sala ta' isfel taċ-ċentru
mal-Kommunita' Neo-Katekumenali.

Vespri - Liturġija tas-sigħat - fil-għaxija
Is-Sibt 4.45pm u l-Ħadd fil-5.45pm

>Adorazzjoni
Bażilika
Kull nhar ta' Ħamis ftit minuti wara l-quddiesa tas-6.30pm.
Ġimgha Ewkaristika bejn il-festa ta' Corpus u tal-Qalb ta' Ġesu.

Kappella għall-Adorazzjoni Perpetwa
Knisja ta' Sant Antnin u Santa Katarina
Mit-Tnejn sas-Sibt mis-7.00am - 12.00 u mill-4.00pm - 8.30pm.

Santwarju tal-Ħerba
Kull tieni Erbgħa tax-xahar mill-10.00am sal-11.00am

Knisja San Pawl
L-ewwel Ġimgħa tax-xahar fis-6.00pmgħall-Vokazzjonijiet

Knisja Santu Rokku
Kull l-ewwel Ġimgħa tax-xahar fl-4.30pm u wara il-quddiesa fil-5.30pm

detail from the painting by Monti

Dettal mil-pittura ta' Virgilio Monti. 1852-1942


Fil-Knejjes tal-Unita 3


facade of San Guzepp Haddiem

Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem

71, Triq il-Bwieraq, B'Kara BKR 1212 - 27483245, 21483245

Kappillan: Dun Josef Mifsud

Nhar ta' xogħol: 6.30am, 7.45am, 4.30pm(xitwa), 6.30pm(sajf)
Is-Sibt fil-g&'295;axija: 5.00pm, 6.30pm
Il-Ħadd: 6.30am, 9.00am, 11.00am, 5.00pm(xitwa), 7.00pm(sajf)

email: parrocca.b'kara.sg@maltadiocese.org - www.sanguzepphaddiem.com


Santa Teresa Church

Santwarju ta' Santa Teresa

Kunvent tal-Karmelitani Skalzi, Triq il-Wied, B'Kara BKR 9010
231442858

Pirjol: Patri Mario Borg O.C.D.

Nhar ta' xogħol: 6.00am, 6.45am, 7.30am, 8.30am, 6.30pm
Is-Sibt: 5.00pm, 6.30pm
Il-Ħadd: 6.00am, 7.30am, 9.00am, 10.30am, 11.30am, 5.30pm, 6.30pm

Tagħarif ieħor

email: terezjani@ocdmalta.org


facade of St. Mary Parish Church

Parroċċa Santa Marija

130, Triq E.B. Vella, B'Kara BKR1570
21448026, 27448026.

Kappillan: Dun Reuben Deguara

Nhar ta' xogħol:, 7.00am, 8.30am, 6.00pm
Is-Sibt: 6.00pm
Il-Ħadd: 7.00am, 8.30am, 10.00am, 6.00pm

Email: parrocca,b'kara.sm@maltadiocese.org, - www.santamarijabirkirkara.com


San Alwiġi

Rettur: Patri Edgar Busuttil SJ
22795313

Is-Sibt: 6.15pm
Il-Ħadd: 8.00am, 9.15am (Bl'Ingliż)


Kappella tad-Dar tal-Kleru.

Christos Sacerdos.21441670

Rettur: Mons. Anton Cassar.

Kappella miftuħa: 10.00am - 12.00pm, 4.00pm - 7pm


Parroċċa Madonna tal-Karmnu, Fleur-De-Lys

Kunvent tal-Karmnu, 251, Fleur-de-Lys, B'Kara BKr 9069
21441769

Kappillan u Pirjol: Patri Martin D Schembri O.C.

Nhar ta' xogħol: 6.30am, 7.30am, 8.30am, 6.30pm
Is-Sibt: 6.30pm
Il-Ħadd: 6.00am, 7.00am, 8.00am, 9.00am, 10.30am, 6.30pm<, 8.00(Sajf)/em>

Tagħarif ieħor

Email: parrocca.fleur.de.lys@maltadiocese.org, wwfleurdelysparish.org

Sorijiet Ulied il-Qalb ta' Ġesu', Kunvent Kristu Re, Triq Notabile, Fleur-de-Lys

Nhar ta' xogħol: 6.30am, 9.30am
Il-Ħadd: 7.00am, 9.00am


Swatar Church

Parroċċa San Ġorġ Preca.

Triq il-Graffitti Navali, Swatar.
21498757. parrocca.swatar@maltadiocese.org

Kappillan: Dun. robert Grech.

Nhar ta' xogħol: 9.00am, 6.30pm
Is-Sibtijiet: 9.00am, 6.30pm
Il-Ħadd: 7.30am, 9.00am, 10.30am, 6.30pm


Section being constructed