nativity scene


Xi Links Importanti

Ħinijiet tal-Quddies
fil-Parroċċi ta' l-Unita.


Ħinijiet tal-Quddies
fil-Parroċċa Sant'Elena
u l-Unita 3


Fil-Parroċċa

Front view of St Helen Basilika

Bażilika

Prepostu/Arċipriet: Mons. Paul Carmel Vella

Nhar ta' xogħol: 6.00am, 7.00am, 8.30am, 6.30pm
Is-Sibt: 5.30pm, 6.30pm
Il-Ħadd u Festi: 6.00am, 7.00am, 8.00am, 9.15am, 10.30am, 12.00am, 6.30pm,
Kull Tieni Ħadd 4.30pm - Quddiesa bis-sagrament tal-Magħmudija

Festi Preposiatali

Epifanija: 7 ta' Jannar 2018
L-Għid il-Kbir:1 ta' April 2018.
Santu Kruċ:3 ta' Mejju 2018.
Corpus:3 ta' Ġunju 2018.
Santa Liena:19 ta' Awwissu 2018.
Milied:25 ta' Diċembru 2018.

San Franġisk ta' Assisi

Triq l-Imsida. Tel:21441928, 21446465, Fax:21490156.

Guardjan/Rettur: Patri Joseph Mamo O.F.M. Conv. 99457234

Nhar ta' xogħol: 6.30am, 7.30am, 6.30pm
Il-Ħadd u Festi: 6.30am, 8.00am, 9.30am, 11.00am, 6.30pm,
Festi Pubbliċi(reliġjużi biss): 6.30am, 7.30am, 8.30am, 6.30pm

Għaqdiet: Abbatini; Kor San Franġisk; Ordni Franġiskan Sekular; Grupp Nisa Santa Klara.

Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni (ĊAK) - Emmaus. 21498343, info@cakmalta.org.

Purċissjonijiet: Sant'Antnin ta' Padova - 27 ta' Mejju 2018.

Kwaranturi: wara l-Għid


Verġni Maria Għajnuna tal-Insara.

Oratorju San Duminku Savio

Triq San Ġiljan, Birkirkara BKR2806, Tel: 21441917.

Rettur: Patri Martin Cilia MSSP - Mob. 99489462

Nhar ta' xogħol: 7.00am, 6.30pm. (Sajf 7.00pm)
Is-Sibt: 7.00am, 6.00pm, 7.30pm
Il-Ħadd u Festi: 7.30am, 10.30am

Qrar: Esperjenza ta' maħfra L-ewwel Erbgħa tax-xahar fis-7.15pm.

Adorazzjoni: L-aħħar Tnejn tax-xahar fis-7.15pm.

Katekeżi Bibblika: L-ewwel Tnejn tax-xahar.

Korsijiet: It-tlieta fis-7.30pm sad 9.00pm.

Talb tas-Salmi: Il-Ġimgħa tal-Avvent u tar-Randan fis-6.00pm u Adorazzjoni tas-Salib fit-8.30pm fir-Randan biss.

Dutrina tat-Tfal: It-Tnejn u l-Ħamis mill-5.15pm sas-6.15pm.

Grupp taż-żgħażagħ: il-Ġimgħa fis-7.30pm. Kull l-ewwel Ġimgħa tax-xahar Quddiesa taż-żgħażagħ

Gruppi: Komunita` tal-Oratorju, Komunita` Lajċi MSSP, Alpha Korsijiet nhar ta' Ħamia.

Festa: 11 ta' Ġunju 20175.

A front view of Madonna tal-Herba Santuary

Santwarju Madonna tal-Ħerba

Triq tal-Ħerba - 21499485.

Rettur: Prepostu Dun Viċenz Cachia - 21444725/79618544.
Persuna nkarigata: Twanny Muscat - 99341012

Is-Santwarju jkun Miftuħ - It-Tnejn, Tlieta u l-Ħamis:,
7.00am - 10.00am, 4.15pm - 7.00pm
L-Erbgħa, il-Ġimgħa u s-Sibt:
7.00am - 11.00am, 4.15pm - 7.00pm

Nhar ta' xogħol: 9.00am

Adorazzjoni
Kull tieni Erbgħa tax-Xahar: 10.00am - 11.00am
Ejja iftaħ Qalbek. Kull nhar ta' Erbgħa mis-7.00-8.00pm.

Festa Madonna tal-Ħerba. L-Ewwel Ħadd ta' Awwissu.

facade tal-Vitorja Church

Tal-Vitorja

Triq il-Vitorja - 21440416.

Rettur: Kan. Dun. Charles Gauci - 99476989

Nhar ta' xogħol: 7.00am, 6.00pm
Il-Ħdud u Festi: 7.00am,

Festa tal-Vitorja: 24 ta' Sattembru 2017.

The facade of St. Rokku Church

Santu Rokku

Triq Santu Rokku - 21440146, 99705962.

Rettur: Prep. Arċ. Kan Dun Viċenz Cachia -21444725/79618544
Amministratur: John Tonna - 21440146 - 99705962

Nhar ta' xogħol: 10.00am**, 5.30pm, 7.00pm**
Is-Sibt: 5.00pm
Il-Ħadd u Festi: 8.30am - 10.00am

**Il-Ħamis biss

Grupp ta' helpers:St Rita Ladies Circle - Grupp Irġiel Santu Rokku.

Festi. San Bastjan - 20 ta' Jannar 2017: Santu Rokku - 16 ta' Awwissu 2017: Purċissjoni S. Rita - 18 ta' Mejju 2017; Santa Rita - 22 ta' Mejju 2017: Qalb ta' Ġesu - 3 ta' Ġunju 2017: Madonna tal-Grazzji - 10 ta' Setteembru 2017:

facade san pawl tal-wied

San Pawl tal-Wied

Triq il-Wied.

Rettur: Kan Kan#267;illier Nicholas J.Doublet - 79539195

Nhar ta' xogħol: 7.15am, 7.20pm
Is-Sibt: 7.20pm
Il-Ħadd u Festi: 7.30am u Quddiesa forma straordinarja fis-7.00pm.

Rużarju Kuljum: 6.55

Festi: Konversjoni ta' San Pawl - 29 ta' Jannar 2017: Santa Rita - 22 ta' Mejju 2017: Qalb ta' Ġesu' - 30 ta' Ġunju 2017 (bi tridu u adorazzjoni): Santa Marija Goretti - 6 ta' Lulju 2017.

facade of St. Anthony Church

Sant Antnin u Santa Katarina

Triq il-Kbira.

Rettur: Kan. Leonard Mintoff - 99221960
79618544

Nhar ta' xogħol: 9.30am

Adorazzjoni Ewkaristika: "Ibqa Magħna Mulej"
Mit-Tnejn sas-Sibt: 7.00am-12.00 u mill-4pm sat-8.30pm

Rużarju Kuljum fit-8pm quddiem Ġesu' Sagramentat espost.

Festa: Sant Antnin ta' Padova - 13 ta' Ġunju 2017.Kappella Beatu Nażju Falzon.

Dar Frate Francesco, 53, Triq Mannarino, Birkirkara BKR9082 - 21472649/99886903

Rettur: Patri Ġwann Azzopardi O.F.M.
Helper: Peter Paul Abela. 79865043

Nhar ta' xogħol: 9.00am*, 5.30pm
Il-Ħadd: 9.00am

*Kull L-ewwel Ġimgħa tax-xahar.


Ċelebrazzjonijiet oħra fil-Bażilka

Rużarju
Mit-Tnejn sal-Ħamis - fit-8.15am u fis-6.00pm
Il-Ġimgħa - fit-8.15am
Is-Sibt - fit-8.15am u fil-5.00pm
Il-Ħadd - fis-5.45pm

Via Sagra
Kull nhar ta' Ġimgħa fis 6.00pm. u tul ir-Randan.

Laudi - Tifħir ta' sbieħ il-Jum
Kuljum fis-6.30am u l-Ħadd fid-8.45am.
Matul iż-żmien tal-Avvent u r-Randan fil-6.00am fis-sala ta' isfel taċ-ċentru
mal-Kommunita' Neo-Katekumenali.

Vespri - Liturġija tas-sigħat - fil-għaxija
Is-Sibt 5.45pm u l-Ħadd fil-5.45pm

Adorazzjoni
Bażilika
Kull nhar ta' Ħamis wara l-quddiesa tas-6.30pm.

Kappella għall-Adorazzjoni Perpetwa
Knisja ta' Sant Antnin u Santa Katarina
Mit-Tnejn sas-Sibt mis-7.00am - 12.00 u mill-4.00pm - 8.30pm.


Santwarju tal-Ħerba
Kull tieni Erbgħa tax-xahar mill-10.00am sal-11.00am

detail from the painting by Monti

Dettal mil-pittura ta' Virgilio Monti. 1852-1942

Fil-Knejjes tal-Unita 3

facade of San Guzepp Haddiem

Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem

Kappillan: Dun Josef Mifsud

Nhar ta' xogħol: 6.30am, 7.45am, 4.30pm*, 6.30pm
Is-Sibt: 5.00pm, 6.30pm
Il-Ħadd: 6.30am, 9.00am, 11.00am, 5.00pm**, 6.30pm**,7.00pm***

*Mill-ewwel Tnejn ta' Ottubru sa l-aħħar Ġimgħa ta' Ġunju
**Mill-ewwel Ħadd ta' Ottubru sa l-aħħar Ħadd ta' Ġunju
***Mill-ewwel Ħadd ta' Lulju sa L-aħħar ħadd ta' Settembru

Tagħarif ieħor
Uffiċċju Parrokkjali: 71, Triq il-Bwieraq, Birkirkara BKR 1212
It-Tlieta u l-Ħamia; 9.00am-10.00am, It-Tlieta 6.00pm-7.00pm, Il-Ħamis 5.00pm-6.00pm
Numri tat-telefon: Dar: 21440534, Knisja: 21445004, Uffiċċju: 21483245
email: parrocca.b'kara.sg@maltadiocese.org - www.sanguzepphaddiem.com

Santa Teresa Church

Santa Teresa

Gwardjan: Patri Wistin Vella O.C.D.

Nhar ta' xogħol: 6.00am, 6.45am, 7.30am, 8.30am, 6.30pm
Is-Sibt: 5.00pm, 6.30pm
Il-Ħadd: 6.00am, 7.30am, 9.00am, 10.30am, 11.30am, 5.30pm, 6.30pm

Tagħarif ieħor
Indirizz: Kunvent tal-Karmelitani Skalzi, Triq il-Wied, Birkirkara BKR 9010
Numri tat-telefon: 21442858 - Fax21445356
email: terezjani@ocdmalta.org

facade of St. Mary Parish Church

Parroċċa Santa Marija

Kappillan: Dun Reuben Deguara

Nhar ta' xogħol: 7.00am, 8.30am, 6.00pm
Is-Sibt: 6.00pm
Il-Ħadd: 7.00am, 8.30am, 10.00am, 6.00pm

Tagħarif ieħor
Indirizz: 130, Triq E. B. Vella, Birkirkara BKR 1570
It-Tnejn u l-Erbgħa mill-4.30 sal-5.30pm u s-Sibt mid-9.30 sal-11.00a,
Numri tat-telefon: 21448026, 27448026 - Email: parrocca,b'kara.sm@maltadiocese.org, www.santamarijabirkirkara.com

San Alwiġi

Rettur: Patri Edgar Busuttil SJ

Is-Sibt: 6.15pm
Il-Ħadd: 8.00am, 9.15am*

*Bl-Ingliż

Parroċċa Madonna tal-Karmnu, Fleur-De-Lys

Kappillan: Patri Martin D Schembri O.C.

Nhar ta' xogħol: 6.30am, 7.30am, 8.30am, 6.30pm
Is-Sibt: 6.30pm
Il-Ħadd: 6.00am, 7.00am, 8.00am, 9.00am, 10.30am, 6.30pm<, 8.00(Sajf)/em>

Tagħarif ieħor
Indirizz: 251, Triq Fleur-de-Lys, Fleur-de-Lys BKR9069
It-Tnejn, il-Ħamis u s-Sibt: 9.00 -10.00am, It-Tlieta u l-Erbgħa mill-4.30 sas-6.00pm
Numri tat-Telefon: 21441769, 27441769, 21494918, Email: parrocca.fleur.de.lys@maltadiocese.org, wwwfleurdelysparish.org

Sorijiet Ulied il-Qalb ta' Ġesu', Kunvent Kristu Re, Triq Notabile, Fleur-de-Lys

Nhar ta' xogħol: 6.30am, 9.30am
Il-Ħadd: 7.00am, 9.00am

Swatar Church

Parroċċa San Ġorġ Preca

Kappillan: Kan Dun.K. Busuttil

Nhar ta' xogħol: 7.15am, 9.00am, 6.30pm
Is-Sibtijiet: 9.00am, 6.30pm
Il-Ħadd: 7.15am, 9.00am, 6.30pm

Tagħarif ieħor
Indirizz: Ċentru Parrokkjali, Triq il-Graffiti Navali, Birkirkara BKR 4121
Tnejn u l-Ġimgħa: mill-5.00 sas-6.15pm
Numri tat-telefon: 21498757, 79729444, Email: parrocca.swatar@maltadiocese.org

Page under construction

Section being constructed