nativity scene


Xi Links Importanti

Saċerdoti u Reliġjużi.


Kapitlu Kolleġġjali

a picture of the Awla Kapitorali

Prepostu Arċipriet Mons. Paul C Vella
Dekan Kan Paul Gauci
Kantur Kan Dun Ġużepp Micallef
Kan Dun Mikiel Borg
Kan Dun Ġużepp Debono
Kan Dun Charles Gauci
Teologu Mons Dun Etienne Sciberras
Kan Dun Vicenz Demicoli
Kanċillier Kan Dr. Nicholas J. Doublet
Kan. Dun Leonard Mintoff


Kanonċi Onorarji

emblem of St. Helen Collegiate Chapter

E.T. Isqof Vincent Costa
Kan Dun Mikiel Agius
Mons Dun Karm Aquilina
Kan Dun Charles Carmel Attard
Kan Dun Karm Attard
Kan Dun Noel Borg
Kan Dun Karm Busuttil
Kan Dun Vinċenz Cachia
Mons Anton Cassar
Kan Charles Grech
Kan Dun Jesmond Grech
Kan Dun Simon Sciberras <


Festi Prepositali

Epifanija: 7 ta' Jannar 2018.
L-Għid il-Kbir:1 ta' April 2018.
Santu KruĨ:3 ta' Mejju 2018.
Corpus:3 ta' Ġunju 2018.
Sant'Elena:19 ta Awissu 2018.
Milied: 25 ta' Diċembru 2018.

Lajċi Addetti għas-servizzi Kapitolari

Prokuratur Bażilika:Emanuel Sammut
Mazzier:Darren Gaffarena
Tintinnabulum:Ernest Attard
Ass. Tintinnabulum:Joseph Mercieca
Umbrellun:Mark Pillow
Ass. Umbrellun:Emanuel Cilia

Saċerdoti oħra li joqgħodu fil-Parroċċa

Mons Carmelo Bonavia
Dun Ġużepp Brincat
Mons Tarcisio Delicata
Dun Robert Grech
Dun Maurice Mifsud
Dun Ivan Sant
Dun Michael Zammit


detail from the painting by Monti

Dettal mil-pittura ta' Saqaf. [Pittur Monti.]

Reliġjuzi: Patrijiet u Sorijiet


Franġiskani Konventwali O.F.M.Conv.

Triq l-Imsida - 21441928/21446465

Patri Joseph Mamo Gwardjan/Rettur
Patri Robert Agius
Patri Paul Darmanin
Patri Alfons Sammut
Patri Dominik Bonello
Patri Allister Aquilina
Patri Ruġġier Camilleri
Patri Alfred Vella Clark
Patri Eugene Teuma
Patri Arthur Saliba


Soċjeta' Missjunarja ta' San Pawl - MSSP

Oratorju San Domenica Savio
Triq San Ġiljan
- 21441917

Patri Martin Cilia Direttur
Patri Frank Cini
Patri Clinton Farrugia


Sorijiet


Franċiskani tal-Qalb ta' Ġesu'

16 Triq l-Imnajjar

Sr. Antida Pisani - Superjura
Sr Lucia Azzopardi
Sr Giovannita Briffa Kap tal-Iskola
Sr Grazia Camilleri
Sr Guiliva Mifsud
Sr Alfreda Grasso
Sr Antoinette Boldarini

Section under construction