Xi Links Importanti

statue of Saint Helen

Lis-Statwa ta' Sant'Elena Imperatrici Awgusta. [Skultur Salvu Psaila]


Antifona

Fethet idha mal-fqir
meddet idejha lejn
l-imsejken
u l-ħobż ma kilitux
ma tagħmel xejn

Kapitlu Kolleġġjali

a picture of the Awla Kapitorali

Prepostu Arċipriet Kan Dun Viċenz Cachia 21444725/79618544

Dekan Kan Dun Anton Mallia Borg 21441670/99031299

Kantur Kan Dun Ġużepp Micallef 21488234

Kan Dun Charles Gauci 99476989

Kan Dun Paul Gauci 21441670

Kan Dun Mikiel Borg 21441670

Kan Dun Ġużepp Debono

Teologu Kan Dun Etienne Sciberras

Kan Dun Vicenz Demicoli 21441521/99288941

Kanċillier Kan Dun Nicholas J. Doublet 79539195

Kan. Dun Leonard Mintoff 99221960

Kanonċi Onorarji

emblem of St. Helen Collegiate Chapter

Kan Dun Mikiel Agius 21581353/79618729

Mons Dun Karm Aquilina 21440033

Kan Dun Charles Carmel Attard 99576532

Kan Dun Karm Attard 21441670

Kan Dun Karm Busuttil 21482818/79729444

Mons Anton Cassar 21441670

Kan Dun Simon Sciberras 21335684/79298887

Kan Dun Jesmond Grech 99449482

Festi Prepositali

Epifanija: 3 ta' Jannar 2016.
L-Għid il-Kbir:27 ta' Marzu 2016.
Santu KruĨ:3 ta' Mejju 2016.
Corpus:29 ta' Mejju 2016.
Sant'Elena:21 ta Awissu 2016.
Milied: 25 ta' Diċembru 2016.

Lajċi Addetti għas-servizzi Kapitolari

Ċeremonier:John Zammit - 99461439
Mazzier:Joseph Debono - 99486018
Tintinnabulum:Ernest Attard - 79492277
Umbrellun:Mark Pillow - 99841236
Ass. Umbrellun:Emanuel Cilia - 99029149
Prokuratur Bażilika:Emanuel Sammut - 21488803/79201101

Saċerdoti oħra li joqgħodu fil-Parroċċa

Archbishop's emblem

Mons Dun Carmelo Bonavia 21441910

Dun Noel Borg 79595069

Dun Ġużepp Brincat 21441703/99804159

Mons Dun Tarcisio Delicata 21440118

Dun Charles Grech 21423869/99648635

Dun Robert Grech 99236639

Dun Maurice Mifsud 21442275

Dun Ivan Sant 79516859

Dun Michael Zammit 79045989

detail from the painting by Monti

Dettal mil-pittura ta' Saqaf. [Pittur Monti.]

Reliġjuzi: Patrijiet u Sorijiet


Patrijiet

Franġiskani Konventwali O.F.M.Conv.

Triq l-Imsida - 21441928/21446465

Patri Joseph Mamo Gwardjan

Patri Alfred Calleja

Patri Robert Agius

Patri Paul Darmanin

Patri Alfons Sammut

Patri Dominik Bonello

Patri Allister Aquilina

Soċjeta' Missjunarja ta' San Pawl - MSSP

Oratorju San Domenica Savio
Triq San Ġiljan - 21441917

Patri Martin Cilia Superjur

Patri Frank Cini

Sorijiet

Franċiskani tal-Qalb ta' Ġesu'

16 Triq l-Imnajjar
Tel: 21446197(kunvent) - 21442205(skola)

Sr. Antida Pisani - Superjura

Sr Lucia Azzopardi

Sr Giovannita Briffa Headteacher

Sr Grazia Camilleri

Sr Guiliva Mifsud

Sr Alfreda Grasso

Sr Aldina Bonavia

Missjunarji ta' Gesu Nazzarenu

Istitut S. Franġisk de Paulle
Triq l-Imsida - 21442231

Madre Mary Grace Attard

Sr Concetta Cilia

Sr Pauline Gauci