nativity scene


Xi Links Importanti

Saċerdoti u Reliġjużi.

Kapitlu Kolleġġjali

a picture of the Awla Kapitorali

Prepostu Arċipriet Mons. Paul C Vella 21444725/99464343
Dekan Kan Paul Gauci 21441670
Kantur Kan Dun Ġużepp Micallef 21488234
Kan Dun Mikiel Borg 21441670
Kan Dun Ġużepp Debono
Kan Dun Charles Gauci >99476989
Teologu Mons Dun Etienne Sciberras
Kan Dun Vicenz Demicoli 21441521/99288941
Kanċillier Kan Dr. Nicholas J. Doublet 79539195
Kan. Dun Leonard Mintoff 99221960


Kanonċi Onorarji

emblem of St. Helen Collegiate Chapter

E.T. Isqof Vincent Costa
Kan Dun Mikiel Agius 27581353/79618729
Mons Dun Karm Aquilina 21440033
Kan Dun Charles Carmel Attard 99576532
Kan Dun Karm Attard 21441670
Kan Dun Noel Borg 79595069
Kan Dun Karm Busuttil 21482818/79729444
Kan Dun Vinċenz Cachia 79618544
Mons Anton Cassar 21441670
Kan Charles Grech 21423869/99648635
Kan Dun Jesmond Grech 99449482
Kan Dun Simon Sciberras 21335684/79298887


Festi Prepositali

Epifanija: 7 ta' Jannar 2018.
L-Għid il-Kbir:1 ta' April 2018.
Santu KruĨ:3 ta' Mejju 2018.
Corpus:3 ta' Ġunju 2018.
Sant'Elena:19 ta Awissu 2018.
Milied: 25 ta' Diċembru 2018.

Lajċi Addetti għas-servizzi Kapitolari

Prokuratur Bażilika:Emanuel Sammut - 21488803/79201101
Mazzier:Darren Gaffarena - 79436274
Tintinnabulum:Ernest Attard - 79492277
Ass. Tintinnabulum:Joseph Mercieca - 99074151
Umbrellun:Mark Pillow - 99841236
Ass. Umbrellun:Emanuel Cilia - 99029149

Saċerdoti oħra li joqgħodu fil-Parroċċa

Mons Carmelo Bonavia 21441910
Dun Ġużepp Brincat 21441703/99804159
Mons Tarcisio Delicata 21440118
Dun Robert Grech 99236639
Dun Maurice Mifsud 21442275
Dun Ivan Sant 79516859
Dun Michael Zammit 79045989


detail from the painting by Monti

Dettal mil-pittura ta' Saqaf. [Pittur Monti.]

Reliġjuzi: Patrijiet u Sorijiet


Patrijiet

Franġiskani Konventwali O.F.M.Conv.

Triq l-Imsida - 21441928/21446465

Patri Joseph Mamo Gwardjan

Patri Alfred Calleja

Patri Robert Agius

Patri Paul Darmanin

Patri Alfons Sammut

Patri Dominik Bonello

Patri Allister Aquilina

Soċjeta' Missjunarja ta' San Pawl - MSSP

Oratorju San Domenica Savio
Triq San Ġiljan - 21441917

Patri Martin Cilia Superjur

Patri Frank Cini

Sorijiet

Franċiskani tal-Qalb ta' Ġesu'

16 Triq l-Imnajjar
Tel: 21446197(kunvent) - 21442205(skola)

Sr. Antida Pisani - Superjura

Sr Lucia Azzopardi

Sr Giovannita Briffa Headteacher

Sr Grazia Camilleri

Sr Guiliva Mifsud

Sr Alfreda Grasso

Sr Aldina Bonavia

Missjunarji ta' Gesu Nazzarenu

Istitut S. Franġisk de Paulle
Triq l-Imsida - 21442231

Madre Mary Grace Attard

Sr Concetta Cilia

Sr Pauline Gauci

Section under construction