Xi Links Importanti

Kunsilli u Kummissjonijiet.

Kunsill Pastorali Parrokjali

President: Moderatur:
Segretarja:

Membri: Il-Kunsill bħalissa qiegħed fil-proċess biex jiġi mwaqqaf mill-ġdid

Core Group

Chairman:
Segretarju:

Membri: Il-Grupp bħalissa qiegħed fil-proċess biex jiġi mwaqqaf mill-ġid

Kummisssjoni Implimentazzjoni Tas-Sinodu

Chairman:

Membri: Il-Kummissjoni bħalissa qegħda fil-proċess biex tiġi mwaqqfa mill-ġdid

detail of painting of St. Helen

Kunsill Ekonomiku Parrokjali

President: Pre. Arċ. Kan Dun. Viċenz Cachia

Segretarju Prokuratur: Emmanuel Sammut - 21488803 - 79201101

Membru: K Lino Bartolo - 21487714

detail of painting of St. Helen

Kummissjoni Liturġika

Chairperson: Kan. Dun Nicholas J Doublet.

Segretarju: Andre' Azzopardi.

Membri: Prepostu Arċipriet Kan. Dun Vinċenz Cachia, Josephine Mamo, Charles Micallef, Sr. Guiliva Mifsud, Joseph Tonna, Mro. Clifford Cauchi, Noel Enriquez, Joseph Zammit.

Ministri Straordinarji tat-Tqarbin
Albert Borg 21493992 : Sr. Giovanita Briffa 79702948 : Sr. Giuliva Mifsud 21442205
Sr. Concetta Cilia 27442205 : Marthese Chircop 21492657 : Noel Enriquez 79241246
Sr. Pauline Gauci 79920511 : Carmen Pawley 79333668 : Sr. Anida Pisani 21442205
Joseph Tonna 99496973 : Vincenza Vassallo 21449559
Antoinette Zammit 99276659 : Joseph Zammit 21449556 : Gemma Zammit 21449556
Charles Micallef 21491162 : Sr. Mary Grace Cassar 27442236: Sr. Antida Pisani 21442205

Kummissjoni Familja

Chairperson: Tony u Tessie Cutajar - 21486852/79305133.

Segretarji: Alfred u Jane Aquilina - 21488845/99254826

Membri: Mario u Helen Lombardi 21487859 , Charles u Carmen Micallef, 21491162 Raphael u Maria Cauchi, 21448779 Hugh u Catherine Stevens, 21446618 Carmel u Rita Calleja, 21496823 Prep. Arċ. Dun Viċenz Cachia 21444725

Kummissjoni Kateketika Għat-Tfal

Chairperson Antoinette Zammit 21482710/99276659

Segretarju Victor J Sapiano 27497810/99252858

Membri: Superjur Paul Deguara 21414616/99894894 , Soċ. Josephine Farrugia 21224313/79054929 , Miriam Borg Brincat 21649995/79307444 , Adrian u Simone Porter 21449445 Prep. Arċ. Dun Viċenz Cachia 21444725/79618544

Kummissjoni Adolexxenti u Żgħażagħ

Chairperson: Kan. Dun Leanard Mintoff - 99221960

Membri: Andre Azzopardi - 79081877, Claire Aquilina - 79303885, Josef Debono - 21441041 P. Clinton Farrugia MSSP - 21441917

Kummissjoni Djakonija

Segretarja: Carmen Grasso - 21484043 ,

Membri: Prepostu Arċipriet Kan Dun Vinċenz Cachia, Kan. Dun Leonard Mintoff, Mary A Borg, Emanuela Saliba, Maria Spiteri, Helen Demicoli, Rose Anne Bonnici, Sr. Concetta Cilia, Jane u Alfred Aquilina, Sr. Antida Pisani, Joseph Tonna, Josephine Mamo, Vincenza Vassallo,(Social Worker), Rosalyn Farrugia - 21220551

statue of Saint Helen

Lis-Statwa ta' Sant'Elena Imperatrici Awgusta. [Skultur Salvu Psaila]


Antifona

Fethet idha mal-fqir
meddet idejha lejn
l-imsejken
u l-ħobż ma kilitux
ma tagħmel xejn