nativity scene


Xi Links Importanti

Hawn Issib:
 • Riflessjoni fuq
  il-Qari tal-Quddies tal-Ħdud.
 • Artikoli Interesanti u
 • Informazzjoni Utli

 • the readings during Mass


  Nifhmu aħjar il-qari tal-Quddies
  tal-Ħadd billi naqraw ir-riflessjonijiet
  u nirriflettu fuqhom.

  Għar-Riflessjomijiet tal-Ħadd.


  Kors Bibliku
  Parroċċa Sant' Elena - Birkirkara.

  Kan Dun Karm Attard

  Post:Ċentru Parrokkjali - Fis-Sala t-Isfel
  Ġurnata:It-Tnejn - 8 Laqgħat
  Jibdew:8 ta' Ottubru 2018
  Ħin:7:15pm - 8:15pm
  Suġġett:L-Istorja tas-Salvazzjoni
  Kelliemi:Kan. Dun Karm Attard
  Artikoli Varji fuq:

  Painting - Glorification of St Helen

  Glorifikazzjoni ta' Sant'Elena. [Pittura ta' Virginio Monti]


  Talba lil Sant'Elena

  O qaddisa Elena, Patruna tagħna mill-aktar maħbuba, inti li minn qalbek ħabbejt is-Salib u b'rieda sħiħa u b'perseveranza erojka mxejt fuq il-passi tal Kristu Ġesu, waqt li fittixt dejjem li tbati għalih, bit-talb siewi tiegħek, aqlagħli mingħand il-Mulej il-grazzja, billi bħalu u sa l-aħħar, nimxi warajh, waqt li nġorr is-Salib tiegħi ta' kuljum, biex hekk nasal fiż-żgur fil-hena ta' dejjem fis-sema. Amen