Xi Links Importanti


statue of Saint Helen

L-Istatwa ta' Sant'Elena
Imperatrici Awgusta.
[Skultur Salvu Psaila]


Antifona

Fethet idha mal-fqir
meddet idejha lejn
l-imsejken
u l-ħobż ma kilitux
ma tagħmel xejn


Painting - Glorification of St Helen

Glorifikazzjoni ta' Sant'Elena. [Pittura
ta' Virginio Monti]

Rifflessjoni, Talb u Tagħrif.

Riflessjoni fuq il-Qari fil-Quddies tal-Ħadd.

Flimkien mal-kontributi tagħna,
ejjew nirriflettu fuq il-qari tal-quddies tal-Ħadd,
hekk inkunu nistghlu napprezzaw aktar
l-ewwel parti tal-quddiesa.

Kompli aqra.

Milied 2017.B'Xewqat Tajba
għal Milied
Ħieni u Qaddis.

Nawguraw Sena Ġdida
mimlija
bil-Barka u l-Paċi
ta' Alla.
Santa Liena u Kostantinu.

Artikoli Marjani.

Artikoli B'Suġġet Liturġiku.

Artikoli Varji.